Vilka vi är


Den taoistiska traditionen i hjärtat av vår träning 

Taoismen har utvecklats under tusentals år som en väg för ultimat transformation för att uppnå harmoni med Tao. Vår grundare, mästare Moy Lin Shin, har koncentrerat kärnan i denna tradition till en praktisk metod för taoistisk träning för att uppnå den inre alkemistiska omvandling som beskrivs i de taoistiska skrifterna. 

Taoismen lär oss många sätt att kultivera oss själva och hjälpa andra. Att i lugn och ro utöva Taoist Tai Chi® konstarter tillsammans är en form av respektfull meditation som kan leda till djupgående omvandling och harmoni med Tao. Vi hjälper människor att få tillgång till denna omvandling genom vår träning, såsom taoistiska retreater, ideella sessioner i Taoist Tai Chi® konstarter, chanting och cermonier från den taoistiska, buddhistiska och konfucianska traditionen, möten och utbildning samt volontärarbete på många olika sätt, också så enkla aktiviteter som att koka te eller sopa golvet. Med rätt vägledning, instruktion och intention betonar taoismen att alla dessa aktiviteter är en del av den taoistiska vägen. I slutändan är allt vi gör avsett att hjälpa människor på denna väg, vilket gör att vårt sätt att instruera och vägleda utövare skiljer sig från metoder som bara syftar till att utveckla den fysiska hälsan eller tillhandahålla en form av rekreation. Detta unika sätt att praktisera, för in taoismens lärdomar i vårt dagliga liv. Den tystnad och stillhet som vi upplever när vi utövar rörelserna tillsammans i vår Taoist Tai Chi® träning är djupgående. 


En välgörenhetsorganisation utan vinstsyfte som är öppen för alla

Alla är välkomna och uppmuntras att delta i dessa taoistiska konstarter som de vill. I 50 år har människor från alla åldrar, bakgrunder, språk, kulturer och samhällsskikt lärt sig och praktiserat taoismens läror tillsammans på alla platser i världen. De har olika motiv, allt från att helt enkelt njuta av Taoist Tai Chi® träningen, till ett intresse för hälsofördelarna, till belöningen av att delta i en vänlig och stödjande gemenskap, till strävan efter en andlig väg vars rötter sträcker sig tillbaka till det forntida Kina. Hela vår verksamhet har sina rötter i taoistisk andlig träning, oavsett hur människor väljer att delta. 

Vi värdesätter våra relationer med de samhällen där vi är verksamma. Vi ger ofta undervisning till organisationer som kan dra nytta av Taoist Tai Chi® konstarter, till exempel sjukhus och verksamheter som tar hand om seniorer eller personer med funktionsnedsättning. Vi har också stöttat hjälpinsatser vid större katastrofer och fortsätter att hjälpa andra välgörenhetsorganisationer närhelst det är möjligt för att lindra lidande. 

Vår historia

Mästare Moy Lin Shin, grundare 

Mästare Moy Lin Shin, en taoistisk mästare, ägnade sitt liv åt att lindra lidande genom att hjälpa andra att utveckla sig själva med hjälp av de taoistiska konstarterna. Mästare Moy sammanställde ett kraftfullt system för att kultivera sinne, kropp och själ baserat på taoistiska läror och på utbildning som han fick från respekterade lärare i Kina och Hongkong. År 1970 emigrerade han till Kanada där han omedelbart började undervisa Taoist Tai Chi® konstarter för alla som ville lära sig. Inspirerad av denna vision, fortsätter idag styrelsen för Fung Loy Kok tillsammans med många hängivna volontärer att göra dessa konstarter tillgängliga i samhällen runt om i världen. 

Mer än rörelse: En form av andlig kultivering

Mästare Moy var alltid noga med att påpeka att dessa läror är mer än en uppsättning rörelser. De är en form av andlig kultivering och ett sätt att leva. De är en väg som omfattar praktisk visdom och ett sätt att återgå till ett mer naturligt sätt att leva. I tidigare tider var dessa kultiveringstekniker en speciell domän för klosterutövare. Eftersom han insåg deras stora fördelar ville mästare Moy öppna upp dem för alla som ville lära sig dem. 

År 1998 avled mästare Moy och lämnade organisationen med en tydlig inriktning och en kraftfull grund att stå på. I en anda av lärande och samarbete har hans elever fortsatt att utveckla dessa läror för att dela dem med andra. Som mästare Moy föreställde sig kommer dessa konstarter att fortsätta att blomstra för kommande generationer. 


Mer om mästare Moy 

Mer historia 

Grundändamål 

Våra grundändamål garanterar att alla får samma kvalitet på undervisningen och ett engagerat ledarskap. 

Att lindra lidande
Vårt uppdrag är att lindra lidande genom att praktisera den taoistiska träning som mästare Moy Lin Shin överfört till oss.

Att göra de taoistiska konstarterna tillgängliga för alla 

Vi är dedikerade till att föra de taoistiska konstarterna till varje samhälle, så att dess många fördelar är tillgängliga för alla som vill uppleva dem.

Att främja det taoistiska hälsokonceptet genom utövandet av de taoistiska konstarterna.

Genom att utöva de taoistiska konstarterna flitigt kultiverar man god hälsa enligt taoismens uppfattning. Våra ansträngningar är inriktade på att göra dessa fördelar mer kända och begripliga, för att främja fysiskt, mentalt och andligt välbefinnande i samhället.

Att främja kulturellt utbyte 

Genom de taoistiska konstarterna och annan verksamhet strävar vi efter att göra den kinesiska kulturens rikedom mer tillgänglig och därigenom främja större förståelse och respekt mellan människor.

Att hjälpa andra 

Grunden för den taoistiska konstarten är medkänsla. Vår underliggande välgörenhetsinriktning är i linje med de taoistiska värderingarna om osjälviskhet och service till andra. Vår inspiration är det exempel som vår grundare, mästare Moy Lin Shin, har satt upp, som ägnade sitt liv åt att hjälpa andra utan att söka personlig vinning. Av denna anledning är alla våra ledare volontärer och alla våra sektioner drivs utan vinstsyfte. Vi utför även andra tjänster inom samhället och hjälper andra välgörenhetsorganisationer när det är möjligt.  


”När vi kultiverar vår hälsa måste vi omvandla våra muskler, ligament, ben, senor, ryggraden och inre organ tillbaka till sitt ursprungliga tillstånd….. Tillsammans med att kultivera kroppen måste vi också tämja våra sinnen (eller hjärtan) och låta den ursprungliga karaktären av godhet lysa igenom.”

En väg av dubbel kultivering: Läran från Fung Loy Kok Institute of Taoism.