Vår Grundare

our-founder2

Mästare Moy Lin-Shin, grundaren av Internationell Taoistisk Tai Chi Society var arvinge till den interna taoistiska konstartens praktik och tradition inom ”Tidigare himlens skola av taoism”. Hans undervisning kombinerar en bred kunskap från de taoistiska traditionerna med träning han fick av respekterade lärare i Kina och Hong Kong. Moy Lin-Shin ledde föreningen i mer än trettio år fram till sin död våren 1998. Det exempel han visade, är hörnstenen i våra aktiviteter idag.

I sin ungdom drabbades mästare Moy Lin-Shin av allvarliga hälsoproblem. Han återfick hälsan genom studier i Tai Chi, Lok Hup Ba Fa, taoistisk meditation och andra interna taoistiska konstarter.

Mästare Moy Lin-Shin förstod den stora potentialen i att förbättra hälsan och minska lidandet genom utövandet av dessa discipliner. Han svor att göra de taoistiska interna konstarterna tillgängliga för alla som ville lära sig. För att göra detta möjligt utvecklade han en unik stil av Tai Chi som han kallade Taoistisk Tai Chi™ som har starka rötter i den taoistiska traditionen.

Genom åren bidrog mästare Moy Lin-Shin på många sätt till att sprida den taoistiska läran. Han bidrog även till grundandet av flera taoistiska organisationer i Hong Kong efter den kinesiska revolutionen.

Efter ankomsten till Kanada 1970 arbetade mästare Moy Lin-Shin outtröttligt med att främja taoistiska studier och göra Taoistisk Tai Chi™ känt. Taoistisk Tai Chi™ representerar sammanfattningen av mästare Moy Lin-Shins nästan femtioåriga erfarenhet av de taoistiska interna konstarterna, och utövas nu över hela världen.