Mer om mästare Moy


De första åren i Kina

Mästare Moy Lin Shin ägnade sitt liv åt att lära sig och praktisera taoismen och de taoistiska konstarterna. Som ung led han av allvarliga hälsoproblem, kanske delvis på grund av de turbulenta levnadsförhållandena i Kina under andra världskriget. Genom de taoistiska konstarterna kunde han återfå sin hälsa helt och hållet. Inspirerad av detta ägnade han sitt liv åt att hjälpa andra.

Efter kriget blev mästare Moy invigd i ett taoisttempel och fick utbildning i meditation, ritualer och ceremonier. Hans familj flyttade från Guangdongprovinsen till Hongkong efter den kommunistiska revolutionen 1949. Där fortsatte han sin tempelträning och började också lära sig de interna kampsportstilarna av flera olika lärare.


Lärande och utveckling i Hongkong

Mästare Moy blev elev till mästare Liang Zipeng, eller Leung Ji Pang på kantonesiska (1900-1974), en framstående instruktör i Lok Hup Ba Fa (Liuhe Bafa), Tai Chi och andra konstarter. Mästare Liang hade kommit till Hongkong från Jingwu Martial Arts Academy i Shanghai, där han var en respekterad utövare av Wushu-stilen Eagle Claw. I sitt senare liv ägnade sig mästare Liang åt inre stilar som Lok Hup. Den visuellt eleganta och internt kraftfulla Lok Hup-formen spelade en särskild roll i mästare Moys sammansättning av Taoist Tai Chi® konstarter.

Mästare Moy tränade under många år med mästare Sun Dit, en annan elev till mästare Liang, känd särskilt för sina färdigheter i Hsing-I (Xingyi) och push hands. Under denna tid träffade mästare Moy också en Qigong-mästare som var en enstöring och som normalt inte tog emot elever. Eremitmästaren kände dock medkänsla för mästare Moy och började undervisa honom. Med åren fortsatte mästare Moys hälsa att förbättras.

Det var under denna period då han dagligen arbetade för sin hälsa som mästare Moy bad Guanyin, medkänslans Bodhisattva, om hjälp och lovade att tillbringa sitt liv med att hjälpa andra. Mästare Moy arbetade hårt för att förstå den hälsoförbättrande kärnan i de inre konstarter han hade studerat. Han införlivade sedan dessa principer i den form av Tai Chi som nu lärs ut av Fung Loy Kok Institute of Taoism.


Invandringen till Kanada och utvecklingen av organisationen

Innan mästare Moy emigrerade till Kanada 1970 var han involverad i verksamheten vid Yuen Yuen Institute, ett traditionellt tempel med tre religioner i Hongkong. År 1968 var han med och grundade (tillsammans med de taoistiska mästarna Mui Ming-to och Tang Yuen Mei) det taoistiska templet Fung Loy Kok i New Territories i Hongkong. När han kom till Kanada grundade han Toronto Tai Chi Association, Taoist Tai Chi Society of Canada, Fung Loy Kok Institute of Taoism (tillsammans med mästare Mui Ming-to), Gei Pang Lok Hup Academy, som är tillägnad minnet av hans lärare, mästare Liang, och International Taoist Tai Chi Society. Allt detta gjordes för att introducera fördelarna med Taoist Tai Chi® konstarter för allmänheten. De organisationer som mästare Moy grundade i Kanada ligger nu under Fung Loy Kok Institute of Taoism.


Mästare Moys karaktär: En ledare med medkänsla

Mästare Moy var denna lärans främsta exempel på medkänsla, ödmjukhet och osjälviskhet. Han beskrev sig själv som en volontär instruktör och hänvisade ofta till sig själv som elev och nämnde besök hos sina egna lärare. Han var den förste som donerade pengar till organisationens projekt och han instiftade otaliga välgörenhetsaktiviteter.

Samtidigt som han ständigt arbetade för att skapa en global organisation för att hjälpa andra, tog mästare Moy också hänsyn till livets små detaljer. En dag läste han till exempel i tidningen om att en lokal brandkår behövde en defibrillator. Mästare Moy organiserade insamlingen av pengar på två dagar och skickade sedan en check på åtta tusen dollar till stadsfullmäktiges möte.

Han startade programmet Food for the Homeless, som fortfarande pågår varje måndag på vårt huvudkontor på D’Arcy Street i Toronto. På D’Arcy Street uppmuntrade han även deltagarna att hjälpa pensionärer genom att erbjuda gratis lektioner i engelska som andraspråk, planera banketter för seniorer, tillhandahålla transporter och planera resor, hembesök och sociala aktiviteter. Genom åren samlade han också in hundratusentals dollar till olika samhällsorganisationer.

Det finns otaliga exempel på mästare Moys initiativ för att nå ut till människor i nöd, inklusive inrättandet av klasser i Taoist Tai Chi® konstarter för människor med HIV/AIDS och för många andra grupper med specifika hälsoproblem. Han ledde personligen insamlingen av medel för byggandet av ett hälsovårdscenter vid det internationella centret nära Orangeville i Ontario, där människor med hälsoproblem nu kan delta i särskilda program.


Mästare Moy, Taoism och Fung Loy Kok Taoist TaiChi®

Mästare Moys undervisning var tillgänglig för alla genom hans goda exempel och mentorskap. I sina handlingar förkroppsligade mästare Moy den taoistiska principen att arbeta för att lindra andras lidande. Under hela sitt liv visade mästare Moy en enastående hängivenhet för dessa konstarter och för att hjälpa andra, även när hans oupphörliga undervisning och utveckling av organisationen tog hårt på hans egen hälsa. Han höll ett fullspäckat schema med program och klasser som förde honom över hela Kanada, USA, Storbritannien, Europa, Australien och Nya Zeeland. Mästare Moy utbildade personligen tiotusentals människor och tillhandahöll inspiration och korrektioner för att hjälpa dem som var beredda att arbeta hårt.

Mästare Moys unika bedrift var att skapa en organisation som kunde överföra denna kunskap till allmänheten och vara ett medel för de taoistiska målen att tämja hjärtat, hjälpa andra och kultivera medkänsla. När han en gång fick frågan varför han hade kallat denna form för ”Taoist Tai Chi® arts” svarade mästare Moy att han kunde hakallat det för ”Moy style”, vilket inte är ovanligt när det gäller att namnge nya varianter i Tai Chi världen. Mästare Moy sade dock att han valde att kalla det ”Taoist” för att tydligt peka på dess ursprung i den taoistiska traditionen. Mästare Moys sammansättning av de taoistiska konstarterna till en fullständig transformerande konstart var en stor bedrift. Trots detta insåg han att hans eget livsverk bara var ytterligare ett av alla de generationer av utövare som hade bidragit till denna anmärkningsvärda kunskap.

Mästare Moys vision om att hjälpa människor uttryckte en djup kunskap om de taoistiska konstarterna som både fysisk och andlig träning. Han uppmuntrade sina utövare att se till hela bilden av hälsa. Inom taoismen är det harmoniska samspelet mellan kropp, sinne och själ ett sätt att uppnå god hälsa. När utövarna blir mer harmoniska inom sig själva kan de sedan främja harmoni hos andra och i världen omkring dem. Mästare Moys personliga exempel på osjälvisk givmildhet och medkänsla har hjälpt många människor, och hans djupa förståelse av de taoistiska konstarterna har återskapat mycket av de gamla taoistiska visdommarna som tidigare varit förlorade.