Hälsan

FÖRDELAR med Taoistisk Tai Chi ™

De långsamma rörelserna i det Taoistiska Tai Chi ™ setet stärker och tänjer ut muskler och ligament i hela kroppen. De motverkar den stelhet som uppstår när man åldras och då man är fysiskt inaktiv.

Tai Chi stimulerar förnyelsen av benvävnad och har visat sig lindra reumatiska symptom och hjälpt många till påtagligt förbättrad rörlighet.

Taoistisk Tai Chi™ betonar vikten av psykiskt och fysiskt välmående.
De vrid- och tänj-övningar som lärs ut samverkar till att frigöra spänningar och minska stress. Dessa långsamma, mjuka, skonsamma rörelser tränar alla delar av kroppen utan att skada den.

Rörelserna löser upp spänningar som blockerar det naturliga energiflödet eller ”chi”. Tai Chi minskar stress, normaliserar blodtrycket och förbättrar balansen. Bättre hållning och koordination är andra positiva effekter.

Tai Chi bygger inte upp överflödig muskelstyrka som kan innebära påfrestningar för hjärtat och blodomloppet, utan bygger upp de muskelgrupper som behövs för en god hälsa och för att underlätta vardagen. När man lärt sig rörelserna har Taoistisk Tai Chi™ en meditativ effekt och man får ökad kroppsmedvetenhet, vilket i sin tur gör oss mer uppmärksamma på kroppens varningssignaler vid t.ex. överansträngning och spänning p.g.a. stress.

I Taoistisk Tai Chi™ kan även personer med rörelsesvarigheter delta, även rullstolsbundna, det finns ett sittande Tai Chi set avsett för dem.

HÄLSOPROGRAM (Health Recovery Program)

Health Recovery Program (Internal Arts of Health) ger alla möjlighet, även de med funktionshinder, att förbättra sitt hälsotillstånd. Detta är möjligt bl.a. genom att delta i workshops, där Taoistisk Tai Chi™ undervisas i ett lugnare tempo och med rörelser anpassade efter deltagarnas förmåga.

Health Recovery Program bedrivs sedan 1997 under ledning av Dr. Bruce Mc Farlane, som är aktiv i föreningen sedan 1970. Han har varit volontär instruktör i Health Recovery Weeks (HRW) ända sedan starten i Centret i Orrangeville, Kanada. Han är numera ansvarig för hela Health Recovery Program.

HRW arrangeras minst en gång i månaden i Centret i Kanada.
Sedan några år tillbaka arrangeras HRW även av Taoist Tai Chi föreningar i Europa.

För fler detaljer

Personliga berättelser om hälsa och återhämtning – Videos

Många medlemmar  i Internationell Taoist Tai Chi Society har upplevt anmärkningsvärda positiva effekter på deras hälsa tack vare utövandet.