FAQ

Vanligt förekommande frågor


Vad är Taoist Tai Chi® konstarter?

Taoist Tai Chi® konstarter är andlig träning, som inkluderar rörelser såsom Tai Chi, samt chanting och meditation. Kärnan är den taoistiska traditionen som vår grundare, mästare Moy Lin Shin, lärde ut. Alla som är intresserade är välkomna att delta, även som volontärer. Vi är en välgörenhetsorganisation utan vinstsyfte. Om du vill veta mer om oss kan du besöka: Vilka vi är och Styrka, smidighet och stillhet.


Hur börjar jag?

Om du är intresserad kan du leta efter en introduktionssession i din närhet. Alla är välkomna. Ingen tidigare erfarenhet eller kunskap behövs. Ledaren för sessionen svarar gärna på dina frågor.


Vad händer under en introduktionssession?

Ledarna för sessionen introducerar Taoist Tai Chi®konstarter för deltagarna och hjälper dem att hitta balansen och känna sig bekväma i rörelserna. De introducerar också bredare aspekter avTaoist Tai Chi® träning.


Vem är ledare för sessionerna?

Alla våra ledare är volontärer som håller sig ackrediterade genom fortlöpande träning.


Hur är introduktionssessionerna upplagda?

Sessionerna hålls vanligtvis en gång i veckan i två timmar. Andra former kan erbjudas beroende på plats. Se vilka alternativ som finns på plats närmast dig.


Har ni rutiner för hälsa och säkerhet?

Våra hälso- och säkerhetsrutiner följer den vägledning som ges av folkhälsomyndigheten. Specifika frågor kan besvaras genom att kontakta ansvariga där ni vill träna.


Vad ska jag ha på mig?

Virekommenderar platta skor och bekväma kläder som gör att du kan röra dig fritt.


Vad kostar det?

Deltagarna stöder organisationen genom att betala medlemsavgift. Dina bidrag gör det möjligt för dig att delta i sessioner i Taoist Tai Chi® konstarter på vilken plats som helst i världen. Kontakta din närmaste ort för att få information kring bidragets storlek.


Är sessionerna öppna för alla?

Vi uppmuntrar människor i alla åldrar oavsett hälsotillstånd att delta. Om du är eller kan vara gravid bör du rådgöra med din läkare och din sessionsledare innan du börjar träna Taoist Tai Chi® träning.


Vad händer om jag har dåligt minne eller saknar koordinationsförmåga?

Det krävs varken bra minne eller någon god koordination för att lära sig rörelserna i Taoist Tai Chi® träning. Många upplever att deras kognitiva förmåga och koordination förbättras. Alla är välkomna!


Vad händer om jag har hälsoproblem eller rörelsehinder?

De flesta människor kan utöva Taoist Tai Chi® konstarter, även de med hälsoproblem eller rörelsehinder. De upptäcker att de gör betydande framsteg med regelbunden träning. Om du har ett allvarligt hälsotillstånd bör du rådgöra med dinläkare och din sessionsledare innan du börjar. Tillgängligheten varierar mellan olika träningslokaler, så fråga före ankomst om vad somgäller på din plats.


Finns det möjligheter att fördjupa sig ytterligare, utöver de vanliga sessionerna?

Vi erbjuder program och retreater, från 3 timmar till 5 dagar, som ger möjlighet att träna dessa rika konstarter på en mer djupgående nivå. Vi uppmuntrar dig att delta i evenemang nära dig, iandra städer och vid våra internationella center.


Kan jag lära mig Taoist Tai Chi® konstarter med hjälp av filmer eller böcker?

Filmer och böcker kan fungera som hjälpmedel för inlärning, men de ersätter inte en ackrediterad ledare. Ledaren erbjuder vägledning och stöd i samband med de framsteg du gör i din träning.